Nederlander mist respect
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 7 november 2012. Het aandeel mensen dat zonder respect wordt behandeld op straat is het grootst. Verder wordt zo'n 16 procent onfatsoenlijk behandeld door personeel van winkels of bedrijven en 15 procent van de Nederlanders in het openbaar vervoer.

Respectloosheid wordt door het CBS omschreven als een overschrijding van de grenzen van goed fatsoen. Jongeren hebben vaker met respectloos gedrag te maken dan ouderen. Vorig jaar gaf bijna een op de drie jongeren aan regelmatig zonder respect behandeld te worden op straat. Onder 55-plussers is dat een op de zes.

Op de werkvloer
Antilliaanse mannen maken het minste kans een baan aangeboden te krijgen door het uitzendbureau. Marokkanen hebben vrijwel evenveel kans op een uitzendbaan als autochtone Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek "Op Achterstand" van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) van december 2012 naar discriminatie van niet-westerlingen in de uitzend-branche. In opdracht van het SCP legden twintig perfect Nederlands sprekende acteurs 460 bezoeken af aan uitzendbureaus, voor elke vacature gewapend met exact hetzelfde fictieve curriculum vitae.

Niet-westerse migranten waren in 2011 vaker werkloos (ruim 13%) dan autochtone Nederlanders (ruim 4%). Het verschil tussen niet-westerse migranten en autochtonen kan niet worden toegeschreven aan verschil in opleiding en werkervaring. Hier lijkt duidelijk discriminatie in het spel.

                                          Ton Snepvangers,
                    Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij
INFORMATIE
OF CONTACT
Wilt u nadere informatie over of contact met de organisatie van
Colour Your Mind 2013?
Stuur dan een e-mail naar: info@debakkerijleiden.nl


CIJFERS (PDF)
Meldingen van discriminatie in Leiden van Bureau Discriminatiezaken over de periode van 2007-2011.


COLOR YOUR MIND 2013

21 maart 2013
Media-offensief

Op donderdag 21 maart start vervolgens de verspreiding van bulkmails, -tweets en -smsjes via verschillende netwerken in Leiden e.o. met het verzoek aan de ontvangers om het bericht door te zenden naar hun contacten.

Begin april 2013
Postercampagne


Het media-offensief wordt begin april in de weken na Pasen afgesloten met 50 grote posters in abri-formaat verspreid over Leiden met een afbeelding van een bloembollenveld rode tulpen met in het midden een verrassende gele tulp en de tekst “ANDER niks mis mee”.


Webdesign: Ton Snepvangers